MR. STONE consideră confidențialitatea datelor o componentă de bază în afaceri. Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal se aplică tuturor informațiilor personale primite de către site-ul mrstone.ro din partea utilizatorilor (vizitatori website, clienți actuali, terțe persoane ce interacționează cu website-ul nostru). Politica noastră de confidențialitate stabilește practicile pe care le vom folosi pentru a colecta, a utiliza, a menține și a proteja datele pe care ni le furnizezi despre tine. Precum și condițiile în care aceste date pot fi divulgate către terți (operatori de marketing, autorități, instanțe judecătorești, etc)

Compania LUX ONLINE SRL se obligă să respecte principiile de protecție a confidențialității privind notificarea utlizatorilor cu privire la colectarea, utilizarea, înstrăinarea, securitatea, integritatea datelor și limitatea scopului de folosință a acestor date, conform principiilor acestei politici. Pentru mai multe detalii privind principiile și aplicabilitatea GDPR, vizitați https://www.eugdpr.org

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică informațiilor colectate de pe orice site terț care poate avea un link către sau este accesibil de pe website-ul nostru.

Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și menținerea confidențialității acestora

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, LUX ONLINE SRL are obligația de a administra și poate colecta în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizezi dar numai cu acordul tău și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

LUX ONLINE  SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizezi despre tine sau despre o altă persoană.

Ce tipuri de informații colectăm

LUX ONLINE  SRL colectează mai multe tipuri de informații de la și despre utilizatorii site-ului mrstone.ro precum:

 • Adresa IP de la care website-ul mrstone.ro este vizitat, configurația browserului, cookie-uri și locația ta
 • Nume și prenume, detalii de contact, adresă, număr de telefon, cod numeric personal, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactezi și accesezi online serviciile de achiziții de produse  oferite de website-ul nostru, dar și serviciile de curierat, pentru livrarea produselor comandate.

Care este scopul colectării acestor informații

 • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor tale.
 • Pentru a crea și a publica cel mai relevant conținut pentru tine
 • Pentru a prezenta conținutul într-un mod adecvat și eficient pentru tine și dispozitivul pe care îl folosești pentru navigare pe web.
 • Pentru a te informa despre noile noastre produse, oferte, știri, sau despre modificările aduse acestora, inclusive direct marketing.
 • Pentru a realiza statistici privind utilizatorii site-ului și serviciilor noastre.
 • Pentru îmbunătățirea securității și funcționalității site-ului nostru
 • Pentru a gestiona comenzile
 • Pentru a-ți furniza serviciile și produsele de care ai nevoie, pentru facturare și corespondență

Folosim Google Analytics, un serviciu oferit de Google Inc. care generează statistici detaliate cu privire la traficul generat pe website-ul nostru, sursele acestui trafic, măsurarea conversiilor și a vânzărilor. Google Analytics folosește cookie-uri stocate în dispozitivul tău (computer, tablet sau telefon) pentru a analiza eficient modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul. Informațiile generate vor fi anonimizate prin folosirea setărilor adecvate (funcția “_anonymiselp()” sau o funcție echivalentă) și transmise mai departe serverelor Google. Mai multe informații despre procesul de anonimizare găsești la https://support.google.com/analytics/answer/2763052 . Google va folosi toate aceste informații pentru a evaluza site-ul mrstone.ro, generând rapoarte despre activitatea utilizatorilor pe site în scopuri de analiză. Google poate transfera aceste informații terților în caz de obligații statutare, sau dacă acel terț procesează date în numele Google. Poți opri oricând instalarea  și stocarea acestor cookie-uri din setările browserului tău, descărcând și instalând gratuit opțiunea Opt-Out Browser Add-On.

Accesul, rectificarea sau ștergerea datelor personale

Ai dreptul de a solicita în orice moment accesul, rectificarea sau ștergerea datelor personale colectate de către compania LUX ONLINE SRL.  Pentru a vizualiza, a modifica, a obține informații despre cât timp vor fi stocate sau orice alte întrebări cu privire la datele tale personale te rugăm să ne trimiți un e-mail la info@mrstone.ro

E-mailuri de marketing

Email-urile noastre de marketing conțin informații pe care noi le considerăm interesante și folositoare pentru tine, cum ar fi noutăți din domeniul pietrei natural, oferte, promoții, știri și sfaturi utile pentru casa ta. LUX ONLINE SRL are dreptul de a trimite e-mailuri de marketing (newslettere) doar cu consimțământul tău. Această formă specifică de consimțământ trebuie data în mod liber, informată specific și precis. Aceste condiții sunt îndeplinite numai atunci când clienții aleg să primească email-uri de marketing (își exprimă consimțământul, aprobă, în mod activ).

Ai dreptul, în orice moment, fără costuri și fără justificări, de a solicita ca LUX ONLINE SRL să nu îți mai proceseze datele în scopuri de marketing direct. Poți face acest lucru cu un simplu click pe linkul DEZABONARE care apare la finalul fiecărui email pe care ți-l trimitem. Sau ne poți trimite un mesaj la info@mrstone.ro. Odată ce optezi pentru dezabonare, datele tale nu vor mai fi procesate în scopuri de marketing direct.

Lista tuturor drepturile tale odată cu adoptarea și implementarea GDPR

Prin urmare, în calitate de client MR. STONE (LUX ONLINE SRL), ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare– poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare– poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contești exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție– te poți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor– poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
 • Dreptul de a depune plângere– poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Îți poți exercita foarte ușor aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, printr-o simplă solicitare la adresa de email info@mrstone.ro.

Rezolvarea disputelor privind politica de confidențialitate

În conformitate cu politica privind protejarea datelor cu caracter confidențial, LUX ONLINE SRL se obligă să soluționeze plângerile cu privire la confidențialitatea, colectarea sau utilizarea datelor tale personale. Dacă ai întrebări privind această politică, te rugăm să contactezi mai întâi compania LUX ONLINE la adresa de email info@mrstone.ro. Reprezentanții companiei vor investiga și vor face tot posibilul să soluționeze plângerile cu privire la dezvăluirea și utilizarea datelor tale personale, conform principiilor cuprinse în politica de față.

În cazul în care această soluționare nu este posibilă, LUX ONLINE SRL se va adresa autorităților competente. Compania se angajează să coopereze cu autoritățile europene pentru protecția datelor (DPA) sau/și cu autoritățile locale.

Este posibil să ni se ceară să dezvăluim informații personale despre o anumită persoană în baza unei cereri legale din partea unei autorități publice. În acest caz respectarea de către compania noastră a acestor principii de confidențialitate și siguranță a datelor personale poate fi limitată în măsura necesară pentru respectarea obligațiilor de securitate națională, de interes public sau de aplicare a legii și în măsura permisă în mod expres de o lege, normă sau reglementare aplicabilă.

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când în conformitate cu cerințele legislative sau cu principiile organizației. Te încurajăm să verifici această pagină periodic pentru a rămțne informat cu ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.